Hjärtsvikt eller cor incomp

Hjärtsvikt är en vanlig och allvarlig sjukdom hos äldre personer. Genomsnittsåldern vid konstaterad hjärtsvikt är 75 år. Sjukdomen innebär ett tillstånd då hjärtats pumpfunktion inte är tillräcklig för att ge adekvat blodförsörjning till kroppens organ vid ett normalt fyllnadstryck i hjärtat. Hjärtsvikt är ett symtom på befintlig hjärtsjukdom och ska inte betraktas som en sjukdom i sig.

Det viktigaste symptomet på hjärtsvikt är trötthet och andfåddhet vid fysisk ansträngning. Vid mer allvarlig hjärtsvikt kan dessa besvär förekomma även i vila.

Andra tecken kan vara tendens till vätskeansamling (ödem) som svullna ben och viktuppgång.

Mer information om hjärtsvikt eller cor incomp

Dela eller skriv ut sidan: