Ditt boende är ditt hem – inte vår arbetsplats

Ditt boende hos oss är ditt hem och vårt mål är att du ska trivas. Omsorg och service ska hålla högsta kvalitet, men minst lika viktigt är att du får göra saker som intresserar dig. Alla dagar ska kännas meningsfulla och innehållsrika. Och dina vänner och närstående är givetvis alltid välkomna.

äldre kvinna med bok yngre man bredvid

Vi arbetar efter ett koncept som vi kallar Den Goda Dagen. Det innebär att du själv väljer hur du vill forma din dag utifrån din förmåga och dina önskemål.

En aktiv vardag

Du ska ha möjlighet att behålla ditt levnadssätt och dina vanor även om du har behov av stöd och hjälp. På våra boenden har vi också aktivitetsansvariga anställda med uppgift att se till att dagarna fylls med innehåll.

Det kan handla gå  på promenad, odla i trädgården eller att bara fika ute. Högläsning, lösa korsord, se film och spela bingo eller att erbjudas manikyr och ”hemmaspa” är exempel på inomhusaktiviteter. Även fysiska aktiviteter såsom sitt-, styrke- och balansgymnastik ingår på många av våra boenden. På våra demensboenden gör vi ofta aktiviteter för att stärka minnet.

Djur i vården

Många av våra äldreboenden får också regelbundna besök av våra vårdhundar. Vi kallar konceptet för ”djur i vården” och det har funnits på Vardaga sedan 2011. En vårdhund är en hund som noggrant har testats och utbildats tillsammans med sin förare för att jobba inom vården och kan användas på ett hälsofrämjande och strukturerat sätt i vården och omsorgen.

Det finns även terapi- och besökshundar som har kortare utbildningar men som också gör ett viktigt arbete. Hundarna är mycket uppskattade bland våra boende.

Ung Omsorg - tillsammans gör vi varje dag lite roligare

Sedan 2008 samarbetar Vardaga med Ung Omsorg. Det är ett företag som anställer ungdomar med ett brinnande intresse för äldre. Samarbetet betyder att ungdomarna besöker vissa av våra verksamheter på lördagar, söndagar och skollov. Ungdomarna från Ung Omsorg är en extra resurs utöver ordinarie personal.  

Regelbunden uppföljning av att du trivs

För att förvissa oss om att våra boende är nöjda med oss gör vi regelbundna avstämningar där vi följer upp att du har det bra och att du får den hjälp och den omsorg du behöver. Vi gör också årliga kvalitetsundersökningar med intervjuer med dig som boende och enkätundersökningar för närstående.

Dela eller skriv ut sidan: