Carema Cares fond för forskning och utbildning till minne av Eva Eilenberg

2011 inrättade Carema Care en fond för forskning och utbildning till minne av Eva Eilenberg. Fonden administreras av Vårdalstiftelsen.

Vårdalsstiftelsen är en oberoende stiftelse som stödjer forskning inom vård och omsorg. Deras vision är att förbättra människors hälsa och livsvillkor. Fonden ska främja utbildning och forskning inom vård och omsorg om äldre med syfte att kompetensutveckla, utbilda, utveckla och skapa framtidens äldreomsorg. Utbildning och forskning ska bedrivas främst i extern regi men kan bedrivas i egen regi under förutsättning att extern part är med och beslutar om medelsanvändningen.

Dela eller skriv ut sidan: