Äldreboende omvårdnad – omtanke och valfrihet

Äldreboende omvårdnad innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Här får du alla hjälpinsatser som du beviljats för att klara det dagliga livet. Utifrån dina önskemål erbjuder vi något trevligt varje dag. Välsmakande och näringsriktig mat är en viktig del, men det kan också vara glädjefyllda möten med ungdomar eller andra berikande upplevelser.

Boenden och verksamheter (16 st)

Sortera efter: