Dagverksamhet – aktivitet i gemenskap

Dagverksamhet verksamhet ger dig regelbundna aktiviteter i gemenskap med andra, utifrån dina behov och intressen. Högläsning, filmvisning, bakning och datakurs är några exempel, även träning av arbetsterapeut eller sjukgymnast kan ingå, i grupp eller individuellt. Dina behov styr hur ofta du besöker dagverksamheten. Alla våra verksamheter är öppna under vardagar.

Boenden och verksamheter (1 st)

Sortera efter: