Hemtjänst – på dina villkor

Målet med vår hemtjänst och hemservice är att du ska kunna bo kvar hemma så länge du vill och kan. Du får hjälp, service och trygghet som passar just dina behov - av välbekanta medarbetare som kommer hem till dig. Vid första besöket går vi tillsammans igenom det som är viktigast för dig och skapar rutiner som underlättar ditt liv. I vårdplaneringen ser vi till att du får den omvårdnad och ledsagning du behöver.

Boenden och verksamheter (2 st)

Sortera efter: