Korttidsboende - personlig omvårdnad

Korttidsboende är ett boende där vi erbjuder dig service och omvårdnad dygnet runt under en begränsad period. Det kan till exempel vara i samband med avlastning för närstående eller i avvaktan på annat boende. Här får du alla hjälpinsatser som du beviljats för att klara det dagliga livet.

Boenden och verksamheter (16 st)

Sortera efter: