Servicehus – en trygg vardag

I servicehus bor du i egen lägenhet med tillgång till service och personlig omsorg. Här får du en personlig genomförandeplan för dina beviljade insatser och har en egen kontaktman för att skapa kontinuitet, trygghet och förtroende.

Boenden och verksamheter (2 st)

Sortera efter: