Handläggare

På Vardagas cirka 75 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende och hemtjänst.

Platsakuten – vår placeringsrådgivning

Vardaga erbjuder en placeringsrådgivning som vi kallar Platsakuten. Här kan du snabbt få besked om på vilka av våra äldreboenden vi har lediga platser, samt var vi kan erbjuda till exempel profilplatser eller korttids- och avlastningsplatser.

Platsakuten bemannas av kunniga och engagerade placeringsrådgivare med lång erfarenhet av Vardagas målgrupper.

 

Kontakta Platsakuten för frågor
Hitta Äldreboenden, omvårdnad, demens
Hitta Korttidsboende, växelvård, avlastning
Hitta Profilboende – yngre demens, psykogeriatrik

085387bfe9b2a2f6d7555e1e140f47a02222222222222222222222