Det finns många möjligheter att utvecklas, lära mer och göra karriär när du arbetar hos oss.

Introduktion

För att du ska vara trygg och veta vilka förväntningar som ställs på dig som nyanställd får du en grundlig genomgång av alla arbetsuppgifter och rutiner som gäller för ditt arbete. Du får en mapp med vårt interna introduktionsmaterial där du finner information om Vardaga, hälsoarbetet, våra värderingar, ett antal reflektionsfrågor och mycket annat. Vi har en specifik checklista för din lokala introduktion.

Kompetensutveckling

För att trivas på jobbet och utvecklas vidare i din yrkesroll är kompetensutveckling viktigt. Via vår utbildningsorganisation Lära tillhandahåller vi olika internutbildningar. Det är till exempel utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring för äldre och ledarskap. En del av Lära är Demensakademin som certifierar hela boenden. Det innebär bland annat att medarbetarna på boendet genomgår en utbildning. Fokus ligger på att förmedla kunskap om demenssjukdomars symtom och hur vi med evidensbaserade arbetsmetoder kan bemöta och stötta den som är sjuk och dennes närstående. Läs mer om Demensakademin här.

Intern rekrytering av nya chefer

Vårt mål är att bli i stort sett självförsörjande av chefer, det vill säga att chefer huvudsakligen rekryteras inifrån verksamheten. Det innebär att det finns många öppningar att utvecklas inom organisationen.  Det är en spännande och utvecklande karriärväg att ta steget att bli till exempel gruppchef. Våra chefer utövar ett aktivt och värdebaserad ledarskap som ger tydlighet och delaktighet. De personliga egenskaper som är avgörande är att du som chef ska vara ansvarstagande, tydlig och rak, coachande, prestigelös och kunna förstå och driva verksamheten utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Hos oss finns de olika rollerna tydligt beskrivna i våra väl förankrade funktionsbeskrivningar, en för respektive chefsroll utifrån lagkrav, där både ansvar och befogenheter framgår.

Du som är undersköterska….

Det finns många utvecklingsmöjligheter hos oss för dig som är undersköterska. Du kan vara med och utvecklas linjärt via andra uppdrag parallellt med din undersköterskeroll som till exempel värdegrundsledare, dokumentations- eller kvalitetsexpert, aktivitetsledare, schemaexpert, kostombud eller projektledare. Att ta ett sådant uppdrag innebär att du stöttar dina kollegor i det specifika temat och därmed är ett stöd till din gruppchef och verksamhetschef. Som undersköterska finns också möjligheter att bli gruppchef för en avdelning.

Du som är sjuksköterska…

Om du vill jobba med hela människan så finns möjligheten att göra detta på våra äldreboenden. Du arbetar självständigt, utvecklar omvårdnadsarbetet och följer de boende i vardagen och fokuserar inte bara på vården. Du handleder och stöttar dina undersköterskekollegor på avdelningen. Som sjuksköterska ingår du också ofta i verksamhetens ledning. Det finns ett nätverk för sjuksköterskor som arbetar i Vardaga.