För att trivas på jobbet och utvecklas vidare i din yrkesroll är kompetensutveckling viktigt. Via vår utbildningsorganisation Lära tillhandahåller vi olika internutbildningar.

Logotype Lära

Lära – unikt i branschen

Lära är Ambeas utbildningsverksamhet som utvecklar och erbjuder kompetenshöjande utbildningar samt handledning inom LSS, SOL, Individ och familj, Äldreomsorg och skola. Lära finns i hela Sverige och vänder sig till såväl Ambeas egna medarbetare som externa deltagare både inom den offentliga och privata sektorn. Det är unikt i vår bransch att ha en egen utbildningsorganisation av Läras branschledande storlek och utbud.

Internutbildningar för medarbetare

Lära tillhandahåller många olika internutbildningar för medarbetare. Via Demensakademin utbildar och certifierar Lära hela äldreboenden då alla medarbetare får genomgå utbildningar tillsammans.

Läs mer om Demensakademin här.

Lära erbjuder även utbildningar i arbetsmiljö, kost och näring och annat som rör den dagliga verksamheten.

Handledning

Lära kan ge en enskild verksamhet handledning. Handledningen ges för att lösa en specifik pedagogisk utmaning i verksamheten under en begränsad tid, ofta 3-4 gånger under 6 månader. Hela arbetsgruppen, inklusive verksamhets- och gruppchef medverkar.

Ledarskap

Ledarskap och ledarutveckling är några av de viktigaste frågorna i vårt företag. Som chef och ledare har du en central och betydande roll i företaget och en av de viktigaste uppgifter du har är att skapa förutsättningar för medarbetare att lyckas och utvecklas i sitt dagliga arbete. Vi främjar ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar och skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Egenskaper som är avgörande för dig som är chef eller ledare är att du är:
– Ansvarstagande
– Skapar delaktighet
– Skapar tydlighet
– Coachande
– Ger och tar emot feedback
– Prestigelös
– Affärsmässig
Alla chefer hos oss genomgår ett gediget ledarskapsprogram där syftet är att skapa ett gemensamt spr

Lära erbjuder också externa utbildningar, läs mer här.