I Vardaga arbetar vi utifrån vår vision som lyder ”Vi gör världen lite bättre, en människa i taget”. Att arbeta utifrån vision och värdegrund innebär att vi alla medarbetare har ett tydligt och gemensamt varför, vad och hur.

Jobbet blir så mycket enklare, roligare och mer utvecklande när vi vet hur vi navigerar i vardagen på jobbet. ”Vår värld”, det vill säga vision, uppdrag och värderingar är vårt sätt att beskriva hur vi kan göra skillnad för varje individ vi möter. Det ger oss ett gemensamt synsätt kring hur vi bemöter dem som bor hos oss – och hur vi samarbetar med varandra.

Våra värderingar

Respekt

I varje möte är vi närvarande och vi bemöter alla med omtanke och empati, både omsorgstagare och kollegor.
Alla människor är lika mycket värda oavsett ålder, kön, sexuell läggning, kultur, tradition, religion, etnicitet eller funktionsvariation.

Ansvar

Vi vill och vågar prova samtidigt som våra chefer lyssnar och leder oss. När vi lovar något så håller vi det och driver och tar ansvar hela vägen.

Enkelhet

Det ska vara enkelt att påverka och att vara medarbetare eller omsorgstagare hos oss.
Det innebär att vi är prestigelösa och vill samarbeta med varandra. I arbetet med de människor vi arbetar för är vi intresserade och lyhörda för var och ens behov. Vi förenklar genom att de får bestämma och vara delaktiga.

Kunskap

När vi tar oss tid att reflektera och lära av varandra tillvaratar vi allas erfarenheter och kompetens. Som kollegor delar vi med oss av våra erfarenheter och är öppna för att lära nytt, utvecklas och prova andra lösningar. Din insats spelar roll.

Ett gott arbetsklimat!

Ett gott arbetsklimat är avgörande för att kunna gå till jobbet och trivas. Vi är varandras arbetsmiljö i mötet och samarbetet med varandra varje dag. Vår uppförandekod, som vi alla medarbetare skriver på, är en nyckel för att skapa ett gemensamt synsätt för hur vi ska samarbeta och bemöta varandra, vår omsorgstagare och omvärlden. Det stärker oss i det dagliga arbetet, diskussioner och beslut. Vi är övertygade om att vi på så sätt tillsammans skapar ett roligare arbetsklimat och en bättre arbetsmiljö.

Aktivt och värdebaserat ledarskap

Våra chefer arbetar aktivt och direkt i verksamheten. De finns därför nära oss när vi behöver stöd eller har frågor. Ett aktivt och tillgängligt ledarskap är avgörande för att vår värdegrund ska vara väl förankrad hos alla medarbetare. Chefen är din spelande tränare och coachar dig för att skapa bästa förutsättningar för dig att ge våra omsorgstagare ett individuellt och professionellt bemötande utifrån sina egna behov och resurser.

Alla chefer som börjar jobba hos oss går igenom en strukturerad introduktionsprocess och ett kvalificerat ledarskapsprogram där närmsta chef är delaktig under hela processen. Programmet bygger på att leda sig själv, leda andra samt leda verksamheten. Vi tror att chefer och ledare som har insikt i alla delar och jobbar aktivt med sina förbättringsområden har lättare att motivera och engagera sina medarbetare.

Kollektivavtal

Vardaga har kollektivavtal tecknade genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna och fackförbunden Vision och Kommunal.