Kontakter på huvudkontoret och regioner

Adress

Vardaga
Evenemangsgatan 21, 6 tr
Box 1565
171 29 Solna

Telefon: 08-578 700 00
Fax: 08-578 700 01

e-post: fornamn.efternamn@vardaga.se (ersätt å,ä,ö med a,a,o)

Affärsområdeschef Vardaga

Ulla Tansen
08-578 70 026

Region norr

AnnSofi Sandberg
Regionchef
073-302 91 46

Maria Gustavsson
Vice regionchef
0766-21 76 95

Region Stockholm norr

Cecilia Engelbrecht Strand
Regionchef
0733-77 50 67

Ewa Lundqvist
Vice regionchef
0733-77 58 29

Region Stockholm syd

Christina Hinnas
Regionchef
073-323 01 90

Susanne Sjöberg
Vice regionchef
08-748 05 23

Region öst/väst

Gertrud Öjetoft
Regionchef
070-311 42 62

Jenny Söderkvist
Vice regionchef Öst/Väst
0733-77 56 21

Region syd

Thomas Persson
Regionchef
076-621 71 62

Chef verksamhetsutveckling

Gunilla Österlund
073-377 54 56

Chef affärscontrolling

Henrik Olsson
0731-587 593

6c2cc520efe45275dd542611b8c36e603333333