Kontakter på huvudkontoret och regioner

Adress

Vardaga
Evenemangsgatan 21, 6 tr
Box 1565
171 29 Solna

Telefon: 08-578 700 00
Fax: 08-578 700 01

e-post: fornamn.efternamn@vardaga.se (ersätt å,ä,ö med a,a,o)

Affärsområdeschef Vardaga

Ulla Tansen
08-578 70 026

Region norr

AnnSofi Sandberg
Regionchef
073-302 91 46

Maria Gustavsson
Vice regionchef
0766-21 76 95

Region Stockholm norr

Cecilia Engelbrecht Strand
Regionchef
0733-77 50 67

Ewa Lundqvist
Vice regionchef
0733-77 58 29

Region Stockholm syd

Christina Hinnas
Regionchef
073-323 01 90

Region öst/väst

Gertrud Öjetoft
Regionchef
070-311 42 62

Jenny Söderkvist
Vice regionchef Öst/Väst
0733-77 56 21

Region syd

Susanne Sjöberg
Regionchef
076-621 71 62

Chef verksamhetsutveckling

Gunilla Österlund
073-377 54 56

Chef affärscontrolling

Henrik Olsson
0731-587 593

 

Platsförfrågningar

0200-43 89 78

Klagomål och synpunkter

Kontakta vår kundombudsman
08-410 905 10

10954031b5d37028c3d4dcb1c050f0b1||||||||||||||||||||