Kontakter på huvudkontoret och regioner

Adress

Vardaga
Evenemangsgatan 21, 6 tr
Box 1565
171 29 Solna

Telefon: 08-578 700 00
Fax: 08-578 700 01

e-post: fornamn.efternamn@vardaga.se (ersätt å,ä,ö med a,a,o)