Vardagas kundombudsman ger dig som är boende eller närstående en lättillgänglig röst in till oss. Till kundombudsmannen kan du lämna synpunkter, klagomål eller fråga om sådant som är viktigt för just dig.

Kundombudsmannens uppgift är att lyssna och se till att du får svar på det som du önskar från ansvariga. Vi vill ju alltid bli bättre och dina frågor och synpunkter är viktiga för att vi hela tiden ska utvecklas.

Kundombudsmannen är oberoende från våra verksamheter och arbetar för ditt bästa. Hon står i direkt kontakt med företagsledningen och ser till att alla frågor, stora som små, behandlas så snabbt som möjligt.

 

 

Kundombudsmannen ersätter inte din kontaktman eller verksamhetschef på just din verksamhet, utan är ett komplement när du känner att du vill diskutera med eller göra ditt ärende hört av någon som är oberoende från verksamheten.

Det går självfallet att ställa frågor eller uttrycka synpunkter anonymt, men då finns tyvärr ingen möjlighet till återkoppling.

Här kan du skriva ut en blankett på lätt svenska

Välkommen att fylla i formuläret nedan för att kontakta vår Kundombudsman med synpunkter och klagomål.