Så hjälper Majken boende på Villa Ekeberg i Göteborg

Siv Bertling, boende på Villa Ekeberg, tillsammans med terapihunden Majken.  

Mys och gos – men även målinriktad arbete. Terapihunden Majken har jobbat på Villa Ekeberg sedan boendet öppnade i mars. Hundföraren Anna Barnö, hälsopedagog och aktivitetsansvarig på Villa Ekeberg, berättar mer.

Vad har Majken för arbetsuppgifter?
– Vi jobbar på många olika sätt. Bland annat hjälper vi enskilda boende som fått Majken på remiss. Det kan till exempel handla om att stödja en nyinflyttad som tycker att det är svårt att komma med på gemensamma måltider eller aktiviteter. Då kan Majken fungera som en motivation – när hon är med blir det lättare och roligare att ta sig ut ur lägenheten och bryta en begynnande social isolering.

– Vi har också kunnat minska på orosmedicin för boende som fått träffa Majken på kvällarna. Något annat väldigt konkret är träningen för boende som drabbats av stroke. De får klappa och borsta Majken och vi mäter resultatet: Hur långt kunde man klappa från början och hur ser det ut efter några veckor?

Jobbar Majken även i grupp med flera boende?
– Absolut. Hon är med i den fysiska träningen, både vid promenader och balansträningen. Vad som händer då är att fokus skiftar, från den egna sjukdomen eller funktionsnedsättningen till hunden. Det ger ett helt annat mentalt förhållningssätt och träningen blir roligare.

– Sedan är det förstås mycket mys och gos också. Att träffa Majken och bara få vara tillsammans betyder mycket, det skapar lugn och trygghet. Ofta kommer historier om egna hundar och om gamla minnen. Det är inte säkert att de boende kommer ihåg vad jag heter, men Majken minns de. Det är också enkelt att träffa Majken, hon dömer inte och behandlar alla lika, hon är lika glad vem hon än träffar.

Passar hundar för alla?
– Nej, det är viktigt att säga. Man måste tycka om hundar, annars kan det istället vara stressande att ha en hund omkring sig. Jag tar alltid reda på om den boende är mottaglig för hund innan vårt arbete börjar.

Hur mycket jobbar Majken här på Villa Ekeberg?
– Hon är med mig varje dag, men orkar inte så långa arbetspass. Efter cirka 40 minuter är det paus, kanske för att gå ut och kissa. Och vila är
jätteviktigt för henne. På min dörr har jag satt en stor lapp: ”Stopp, vilorum för hund”.

Läs mer om Vardagas Villa Ekeberg

Läs mer om Vardagas andra äldreboenden i Göteborg