Visa alla bilder

Stiglötsgatan

Stiglötsgatan 34, 586 46 Linköping Öppna vägbeskrivning

Entreprenader 5
45
DLadda ner faktablad (PDF)

Stiglötsgatans äldreboende ligger i ett naturskönt område i närheten av en förskola, Skäggetorps kyrka och Skäggetorps centrum. Inom Vardaga är vi extra duktiga på att arbeta med demensproblematik och strävar efter att skapa en trygg och meningsfull vardag för de boende. I verksamheten finns två demenscoacher.

Stiglötsgatan drivs på entreprenad med Linköpings kommun som uppdragsgivare sedan oktober 2013. För mer information om Linköpings kommun se www.linkoping.se.

Boendet omges av ett naturskönt område i närheten av Skäggetorps centrum. Här finns 45 lägenheter fördelade på fem avdelningar.

Merparten av medarbetarna är utbildade undersköterskor med lång erfarenhet. Här arbetar mycket kompetent och kunnig personal. Många är flerspråkiga och har genomgått olika utbildningar inom områden som demens och BPSD.

God samverkan med närstående är viktigt och vi ser närstående som en värdefull resurs. Minst två gånger per år anordnas närståendeträffar då vi ses tillsammans och utbyter information och tar emot förslag och synpunkter.

Stäng
Visa hela beskrivningen

Mer information om Stiglötsgatan

På Stiglötsgatans äldreboende finns totalt 45 boendeplatser uppdelat på tre plan och fem ingångar. 27 av dem är sjukhemsplatser och 18 platser är för personer med demens. På varje avdelning finns gemensamhetsutrymmen med kök, matsal, TV- rum och litet samlingsrum. Dessa inreds för att skapa en så hemtrevlig känsla som möjligt, även utrymmen ingångar emellan utsmyckas på ett trevligt sätt.

Boendet har en stor trädgård och en stor uteplats. Här finns lusthus och vackra gröna växter. På boendets övre plan finns stora balkonger, som när vädret tillåter, möbleras med utemöbler och växter av olika slag.

Lägenheterna är 35 kvm stora och i lägenheten finns en liten köksdel och ett stort badrum med dusch, WC och tvättmaskin och alla lägenheter har fransk balkong eller uteplats. Den boende tar med sina egna möbler och tillhörigheter förutom sängen. Detta skapar en personlig, trygg och hemtrevlig miljö i varje lägenhet.

Kommunikation och service

I Skäggetorps centrum finns bland annat mataffär, frisör, apotek, vårdcentral med mera. Här finns också kommunikationer i form av buss och tåg.

På Stiglötsgatans äldreboende ligger fokus på aktiviteter och välbefinnande.

Här finns ett varierande utbud av aktiviteter, allt för att tillgodose den boendes önskemål. Vi erbjuder aktiviteter både i grupp och enskilt. I verksamheten finns en aktivitetscoach som anordnar aktiviteter utöver de som ingångarna själva arrangerar. Även aktivitetscoachen har aktiviter i grupp och individuellt. Vi anslår aktiviteterna på varje ingång samt i entrén och de boende uppmuntras till att komma med förslag.

Glädje och välbefinnande i aktiviteterna är viktigt och aktiviteterna måste därför utgå från varje persons vanor, val och förutsättningar. Vi vill att aktiviteterna ska bidra till ökad känsla av meningsfullhet och stimulans på flera plan (fysisk, psykisk, social, kulturell, spirituell etc.).

Något annat vi fokuserar på, som också kan vara en aktivitet, är bakning. Doften och smaken av nybakat kan väcka sinnen och minnen från både nu och då. Här på Stiglötsgatans äldreboende tar vi därför tillvara på dessa goda egenskaper och bakar mycket.

Hos oss på Stiglötsgatan är aktiviteter i fokus. Vi arbetar för att möta de önskemål och idéer som du och övriga boende presenterar. En aktivitetscoach anordnar aktiviteter på respektive avdelning, liksom för hela boendet.

Vi erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter för att tillgodose dina och övriga medboendes önskemål och behov. Aktiviteterna anslås på varje avdelning på ett veckoschema. Glädje och välbefinnande i aktiviteterna är viktigt. Därför utgår aktiviteterna från de boendes intressen och val. Exempel på aktiviteter är högläsning, sång och musik, gruppgymnastik, spa-förmiddagar, musikunderhållning och bingo. br]

Du erbjuds varje vecka en timme kontaktmannatid, med din kontaktman, att disponera så som du önskar.

Vi samverkar med olika frivilligorganisationer och kyrkor i området.

På Stiglötsgatans äldreboende vill vi att måltiderna ska tillhöra en av dagens höjdpunkter. Vi strävar efter att ordna måltiderna tillsammans, personal och boende, för att ta fasta på gemenskapen och måltidernas sociala sammanhang. Måltiderna serveras i en trevlig och stillsam miljö. Maten äts gemensamt i matsalen eller enskilt i den egna lägenheten. Till lunch serveras efterrätt. Vid högtider serverar vi festligare måltider. Vi bakar ofta till fikastunden.

Du får gärna delta i de flesta moment under matlagningen, såsom att duka eller röra i en sås. Konceptet ger en hemlik och igenkännande miljö, där dofter och skramlet från kastruller i köket stimulerar aptiten.

Vi tar till oss av dina synpunkter gällande maten och måltidsmiljön. Hos oss har du möjlighet att påverka.

Dryck

Till måltiderna serveras mineralvatten och bordsvatten, lättöl, måltidsdryck eller mjölk. Vi hjälper till att servera vin och liknande om du önskar.

Var lagas maten?

Maten planeras, tillagas och bereds på boendet. Undantaget är de måltider som innehåller obehandlat kött, fisk eller fågel. Dessa livsmedel förbereds i tillagningskök innan det värms upp och bereds i boendets enhetskök.

På Stiglötsgatans äldreboende ska du känna dig trygg i att vi erbjuder den hjälp, det stöd och den service du är i behov av. När vi tagit del av ditt biståndsbeslut utses din sjuksköterska och din kontaktman som säkrar att du får god kontinuitet i stöd och hjälp och att denna utformas enligt dina behov och önskemål. Vi är också stolta över ha hög kontinuitet i personalgruppen.

Utöver att se ditt behov av stöd och hjälp ser vi till dina friskfaktorer. Vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen och utformar, utifrån den samlade bilden, ditt stöd. När du flyttar in hos oss blir du tilldelad en kontaktman. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som följs upp och revideras för att ständigt vara aktuell utifrån dina behov.

Omsorg

I omvårdnaden ingår mat, tvätt, städning och hjälp med personlig hygien. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Vård

Det övergripande medicinska ansvaret har vår omvårdnadsansvariga sjuksköterska. Hon arbetar dagtid, måndag till fredag. Resterande tid finns en joursjuksköterska att tillgå vid behov. Det finns även en jourläkare tillgänglig via joursjuksköterskan.

Rehabilitering

Vid behov finns det tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut för paramedicinska bedömningar.

Tilläggstjänster

Stiglötsgatan samverkar bland annat med en fotvårdsterapeut och en frisör som kan komma till boendet.


Läs mer om den goda dagen

På boendet finns en verksamhetschef, två verksamhetskoordinatorer, en aktivitetscoach, omvårdnadspersonal som till merparten består av av undersköterskor, sjuksköterska (vardagar, dagtid). På jourtid finns joursjuksköterska från Vardaga HSL-organisation. HSL-organisationen bistår även verksamheten med rehabpersonal. Vad gäller förskrivning av hjälpmedel till enskilda etcetera, sker detta av kommunens arbetsterapeut. Läkare finns att tillgå via vårdcentral, bland annat vid veckovis rond samt vid behov.

Förutom svenska talar våra medarbetare albanska, arabiska, assyriska, bosniska, danska, engelska, finska, kurdiska, persiska, ryska, somali, syrianska, turkiska och tyska.

Karta och adressinformation

Besöksadress
Stiglötsgatan 34
586 46 Linköping