Villa Maria*

Egen regi -
60
DLadda ner faktablad (PDF)

Nytt äldreboende som öppnar i Helsingborg oktober 2019

* Tillkommande enhet från  Ambeas förvärv av Aleris Omsorg

Vardaga bygger Villa Maria, ett nytt äldreboende på Maria Stationsgatan i Helsingborg. Vårt fokus är att våra boende ska uppleva samvaro, såväl inomhus som utomhus, måltidsstunder som ger mersmak och ha tillgång till teknik som ökar livskvaliteten.

Äldreboendet kommer att erbjuda plats för 60 äldre i ljusa moderna lägenheter och generösa gemensamma rum.

Modernt äldreboende med omsorgstagarens behov i fokus

Du som väljer att flytta till Villa Maria kommer att erbjudas omsorg som bygger på dina behov och önskemål. Vi prioriterar att du erbjuds mat och måltidsstunder som skapar glädje, aptit och gemenskap. Fördelarna med frisk luft och aktivitet är väl kända och också något vi lägger vikt vid. Vi kommer erbjuda dig möjlighet att delta i minst en aktivitet per dag eller kanske bara komma ut i luften och känna vindarna från Sundet.

Teknik kan underlätta kontakten med anhöriga och vänner. Inte minst för dig som är äldre. Hos oss kommer du att ha tillgång till surfplatta och musiktjänster. Den nya tekniken hjälper också till genom att exempelvis minska risken för fall. Allt för att du som boende alltid ska känna dig trygg.

Grön design för hälsa och välbefinnande

En grön miljö är mer än bara en vackrare plats. För äldre kan en välplanerad trädgård vara rena hälsokällan – både rogivande och stimulerande med plats för reflektion, umgänge och aktivitet. Det här leder i sin tur förstås till högre välbefinnande, och handlar det om trädgårdar på ett äldreboende blir vinsten ännu större eftersom både personal och anhöriga får del av de positiva effekterna. Därför tar vi fram en inbjudande och härlig trädgård på Maria Plaza.

Maria Plaza kommer att bli arbetsplats för sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeut/aktivitetsansvarig.

Det nybyggda äldreboendet ska vara bemannat dygnet runt för att de boende ska få en så trygg och säker omvårdnad som möjligt utifrån deras behov och önskemål. Dessutom kommer vi att arbeta nära läkare som omvårdnadsansvarig sjuksköterska har kontinuerligt kontakt med och som vid behov även kan även göra hembesök.

Stäng
Visa hela beskrivningen